top of page

WORK PLACE
INTERIOR DESIGN SERVICE

รับออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน

Good Idea Interior บริษัทรับตกแต่งภายใน ออฟฟิศ สำนักงาน พร้อมดูแลคุณ

เราดูแลตั้งแต่ให้คำปรึกษา วางผังตำแหน่งในการใช้งานพื้นที่ให้ เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

ช่วยออกแบบ ภาพลักษณ์องค์กรให้ สอดคล้องกับทีมการตลาด และ ตรงกับ Brand Positioning

ก่อสร้าง ตกแต่ง ให้ทันกำหนดการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กรณ์ของคุณ

RECEPTION
INTERIOR DESIGN PROJECT
รับออกแบบตกแต่ง
ภายในโถงต้อนรับ

MEETING ROOM
INTERIOR DESIGN PROJECT
รับออกแบบตกแต่งภายในหอประชุม

OFFICE SPACE
INTERIOR DESIGN PROJECT
รับออกแบบตกแต่งภายในหอประชุม

AUDITORIUM
INTERIOR DESIGN PROJECT
รับออกแบบตกแต่งภายในหอประชุม