top of page

รับเป็นทีมสนับสนุน ผลิตงาน

ให้กับ บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน

GOOD SUPPORT

เรามีทีมผลิตงานที่แข็งแกร่ง มีระเบียบ วินัย พร้อมยินดีรับผลิตงาน เป็น SUB CONTRACT ให้กับ บริษัทออกแบบ

ที่ยังไม่มีทีมผลิต หรือต้องการทีมงานเสริม โดยเข้าทำงานภายใต้ นามและชุดแบบฟอร์ม ของบริษัทนั้นๆ

เป็นทีมสนับสนุนการทำงานในลักษณะ บริษัทต่อบริษัท (B2B) ยินดีรับงานทั้งบริษัทในไทยและข้ามชาติ 

โดยเรามีประวัติรับทำให้กับ บริษัทออกแบบตกแต่งภายในชั้นนำ มากมาย ทีมงานเรามีความรู้และเข้าใจงานขั้นตอนในการประสานงาน และทำงานร่วมกับ ที่ปรึกษาโครงการ เป็นอย่างดี

สนใจร่วมงานกับเรา โปรดสอบถามโดยตรงที่ 088-990-9195 ธนกฤต

ช่างฝีมือมากกว่า100คน พร้อมจะเติบโตไปกับธุรกิจคุณ

bottom of page