ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี43
ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี55
ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี80
ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี60
ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี86
ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี50
ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี75

COMMING SOON

ทางทีมงานกำลัง Up date Portfolio กรุณาเข้ามาชมได้ใหม่หลังวันที่ 1/4/2560 ขอบคุณครับ

ตกแต่งบ้าน

คุณนัท

เพ็ชรบุรี

ผลงาน ออกแบบ ตกแต่งภายในบ้าน

สไตร์ LUXURY บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 650 ตรม. ที่ เน้นความหรูหรา ใช้โทนสี Eart tone กับ วัสดุมันวาว สีเงิน/ทอง เป็นหลักในการออกแบบ

งบประมาณตกแต่ง 20,000/ตรม.

ระยะเวลาการทำงานออกแบบ 5 เดือน

ระยะเวลาก่อสร้าง 7 เดือน

WHAT

LUXURY RESIDENT INTERIORS

WHERE

เพ็ชรบุรี

WHEN

November 2016

ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี57
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี43
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี59
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี62
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี61
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี55
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี58
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี64
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี86
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี84
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี79
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี80
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี67
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี60
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี56
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี82
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี83
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี85
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี47
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี81
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี78
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี76
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี77
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี73
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี74
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี45
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี51
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี42
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี41
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี46
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี68
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี69
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี71
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี70
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี72
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี75
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี66
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี50
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี53
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี52
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี48
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี49

Next project

Previous project

Good Idea Interior : Commercial Portfolio

ภาพผลงานทุกภาพ ผลิตขึ้นโดยทีมงานเรา และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของ  Good Idea Interior Co.,Ltd ห้ามคัดลอกนำไปแอบอ้างโดยเด็ดขาด