top of page
Taris Art Hotel
Taris Art Hotel
Taris Art Hotel
Taris Art Hotel
Taris Art Hotel
Taris Art Hotel
Taris Art Hotel

HOTEL 
INTERIOR DESIGN

รับเหมา ตกแต่งภายในโรงแรม

TARIS ART HOTEL

WHERE

จังหวัดแพร่

WHEN

2016

ทุนใหม่ จากเจ้าของแบรนด์ "ข้าวไก่แจ้" ได้ไว้วางใจมอบหมายให้ Good Idea Interior รับหน้าที่ ออกแบบและ รับเหมา ปรับปรุง โรงแรมเก่าอายุกว่า 30 ปี จาก

"นครแพร่" เปลี่ยนโฉมใหม่เป็น "ธาริส อาร์ท โฮเทล"

ที่จังหวัดแพร่ โดยงานนี้ให้เรารับเหมา ทำทั้งหมด ตั้งแต่ สำรวจพื้นที่ วางคอนเซ็ป ทำการออกแบบตกแต่งภายใน รื้อถอนของเดิม ทำงานระบบทุกระบบใหม่ทั้งหมด งานสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน งาน ตกแต่งภายนอก งานถนน งานป้ายอาคาร

ในงบประมาณและเงื่อนไขเวลาที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ 

Taris Art ตกแต่งภายใน  lobby
Taris Art ตกแต่งภายใน  lobby
Taris Art ตกแต่งภายใน  lobby
Taris Art ตกแต่งภายใน  lobby
Taris Art ตกแต่งภายใน  lobby
Taris Art ตกแต่งภายใน lobby
Taris Art ตกแต่งภายใน  lobby
Taris Art ตกแต่งภายใน  lobby
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องจัดเลี้ยง
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องจัดเลี้ยง
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องจัดเลี้ยง
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องอาหาร
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องอาหาร
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องอาหาร
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องอาหาร
Taris Art ตกแต่งภายใน โถงทางเดิน
Taris Art ตกแต่งภายใน โถงทางเดิน
Taris Art ตกแต่งภายใน โถงทางเดิน
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องนอน
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องนอน
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องนอน
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องนอน
Taris Art ตกแต่งภายใน  ห้องนอน
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องนอน
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องนอน
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องนอน
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องนอน
Taris Art ตกแต่งภายใน ห้องนอน
bottom of page