top of page
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-7
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-10
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-12
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-39
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-38

WORLD STAR

ACADEMY

งานรับเหมา ออกแบบตกแต่งภายใน สถาบันสอนร้องเพลง,เต้น และ การเเสดง โดย ครูแพม ลลิตา โครงการนี้ ตกแต่งด้วยการใช้ไอเดียนำ โดยเราใช้

เทคนิก การใช้ สีและแสง มาประกอบกัน โดยใช้สีนำมาทาเป็นรูปทรงแปลกตา และการใช้สีจากแสง

มาสร้างภาพ ที่น่าสนใจ เท่านั้น จึงทำให้งานนี้

"ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมากนัก" ใช้เพียงไอเดียในการออกแบบ แค่นี้ก็ได้งานดีน่าสนใจ ในราคาไม่แพง นับเป็น งานชิ้นเอกของเรางานนึงเลยทีเดียว

WHAT

DANCE ACADEMY PROJECT

WHERE

SUKHUMVIT 69

WHEN

February 2014

ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-22
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-21
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-23
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-24
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-12
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-11
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-9
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-10
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-15
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-14
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-16
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-8
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-5
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-7
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-6
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-2
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-3
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-4
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-1
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-17
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-18
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-36
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-19
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-20
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-25
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-26
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-29
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-27
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-30
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-28
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-31
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-32
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-33
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-35
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-34
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-37
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-38
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-39
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-World-Star-40

Previous project

Next project

Good Idea Interior : Commercial Portfolio

ภาพผลงานทุกภาพ ผลิตขึ้นโดยทีมงานเรา และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของ  Good Idea Interior Co.,Ltd ห้ามคัดลอกนำไปแอบอ้างโดยเด็ดขาด

bottom of page