top of page
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร

MODERN RETAIL

INTERIORS

รับเหมา ตกแต่งภายในร้านค้าปลีก

วิวัฒ

การเกษตร

โครงการ ต่อยอดธุรกิจ ที่นำโดยคนรุ่น 2

หลังจากศึกษาจบและเก็บเกียวประสพการณ์อยู่หลายปี

คุณ เอม ได้ตัดสินใจ กลับมา ต่อยอด พัฒนา ธุรกิจเดิมของทางบ้าน ที่ทำกิจการ ขายอุปกรณ์การเกษตร ที่อยู่ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ติดชายเเดนพม่า

ได้เข้ามาปรึกษา Good Idea Interior จนได้ ปรับโฉม เปลี่ยนวิธีคิด จากร้านขายเมล็ดพืช/ปุ๋ย เเบบเดิมๆ

ให้เข้าสู่รูปแบบ โมเดิลเทรด ที่มีระบบการจัดการแบบมืออาชีพ พร้อมจะขยายตัว ขยายสาขาไปทั่วประเทศ

WHAT

RETAIL PROJECT

WHERE

อ.แม่สอด จ.ตาก

WHEN

June 2013

ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร
ตกแต่งภายใน-ร้านค้า-วิวัฒการเกษตร

Previous project

Next project

Good Idea Interior : Commercial Portfolio

ภาพผลงานทุกภาพ ผลิตขึ้นโดยทีมงานเรา และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของ  Good Idea Interior Co.,Ltd ห้ามคัดลอกนำไปแอบอ้างโดยเด็ดขาด

bottom of page