top of page
ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี43
ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี55
ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี80
ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี60
ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี86
ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี50
ตกแต่งภายใน บ้าน คุณนัทเพ็ชรบุรี75

LUXURY

RESIDENT INTERIORS

รับเหมา ออกแบบ ตกแต่งภายใน บ้านพัก

ตกแต่งบ้าน

คุณนัท

เพ็ชรบุรี

ผลงาน ออกแบบ ตกแต่งภายในบ้าน

สไตร์ LUXURY บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 550 ตรม. ที่ เน้นความหรูหรา ใช้โทนสี Eart tone กับ วัสดุมันวาว สีเงิน/ทอง เป็นหลักในการออกแบบ

งบประมาณตกแต่ง 16,000/ตรม.

(ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว)

ระยะเวลาการทำงานออกแบบ 5 เดือน

ระยะเวลาก่อสร้าง 7 เดือน

WHAT

LUXURY RESIDENT INTERIORS

WHERE

เพ็ชรบุรี

WHEN

November 2016

ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี57
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี43
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี59
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี62
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี61
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี55
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี58
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี64
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี86
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี84
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี79
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี80
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี67
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี60
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี56
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี82
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี83
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี85
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี47
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี81
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี78
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี76
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี77
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี73
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี74
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี45
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี51
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี42
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี41
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี46
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี68
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี69
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี68
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี71
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี70
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี72
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี75
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี66
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี50
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี53
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี52
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี48
ตกแต่งภายใน-บ้าน-คุณนัทเพ็ชรบุรี49

Previous project

Next project

Good Idea Interior : Commercial Portfolio

ภาพผลงานทุกภาพ ผลิตขึ้นโดยทีมงานเรา และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของ  Good Idea Interior Co.,Ltd ห้ามคัดลอกนำไปแอบอ้างโดยเด็ดขาด

bottom of page