top of page
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร The Pizza
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร The Pizza
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร The Pizza
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร The Pizza
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร The Pizza
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร The Pizza

The 

PIZZA

Company

งานออกแบบ ร้านอาหาร The Pizza Company ในเครือ MINOR FOOD GROUP โดยเราได้รับความไว้วางใจให้ทำการออกแบบ/ปรับแบบ ให้เข้ากับพื้นที่สาขาต่างๆ โดยเน้นไปที่ วางผังที่นั้ง ทางสัญจร วาง Function ต่างๆ ในห้องครัว ตามข้อกำหนดที่มี Look book กำหนดไว้ชัดเจน โดยทางทีมงานเราต้องเข้าอบรมและทำการสอบความสามารถต่างๆจนผ่านมาตรฐานได้เป็น ทีม Vender ทำงานออกแบบให้กับ Minor Food Group

หากองค์กรของท่านต้องการทีมงานช่วยขยายงาน

ทางเรา พร้อมเข้าร่วมทำงาน ออกแบบ และ รับเหมาแต่งภายใน กับทุกท่าน

WHAT

RESTAURANT PROJECT

WHERE

THAILAND

WHEN

​November 2016

ภาพผลงานทุกภาพ ผลิตขึ้นโดยทีมงานเรา และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของ  Good Idea Interior Co.,Ltd ห้ามคัดลอกนำไปแอบอ้างโดยเด็จขาด

* งานผลเรา100% ไม่มีภาพจากอินเตอร์เน็ตมาแอบอ้าง ปะปนให้สับสน*

ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 4
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 9
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 2
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 13
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 14
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 18
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 8
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 5
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 6
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 7
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 10
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 11
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 12
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 15
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 16
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 17
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 19
ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร 20

Previous project

Next project

Good Idea Interior : Commercial Portfolio

ภาพผลงานทุกภาพ ผลิตขึ้นโดยทีมงานเรา และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของ  Good Idea Interior Co.,Ltd ห้ามคัดลอกนำไปแอบอ้างโดยเด็ดขาด

bottom of page