top of page
ตกแต่งภายใน ร้าน billion beef
ตกแต่งภายใน ร้าน billion beef
ตกแต่งภายใน ร้าน billion beef
ตกแต่งภายใน ร้าน billion beef

RESTURAUNT INTERIORS

รับเหมา ตกแต่งภายในร้านอาหาร

BILLION BEEF

งานออกแบบตกแต่งภายใน ครบวงจร ร้านอาหาร

งานนี้เจ้าของได้ให้อิสระในการทำงานอย่างเต็มที่

ทีมงานเราได้ ให้คำปรึกษา / ออกแบบทั้ง ชื่อ โลโก้ งานArtworkต่างๆ ทั้งหมดตั้งแต่ เมนู ไปถึงจน แผ่นรองจาน ทำการออกแบบรูปแบบร้าน รวมถึงรับเหมา ผลิตงานตกแต่งภายใน โครงการนี้เป็น การเริ่มสาขาแรก ที่ Emporium จนปัจุบันได้ขยายสาขา ไปตามห้างหรูต่างๆ ทั้ง Paragon Emquatia และกำลังขยายสาขาต่อเนื่อง

ถือเป็นหนึ่งในความภูมิใจของเรา ที่มีส่วนร่วมผลักดัน โครงการนี้ให้ประสพความสำเร็จ

WHAT

RESTAURANT PROJECT

WHERE

EMPORIUM

WHEN

February 2011

ภาพผลงานทุกภาพ ผลิตขึ้นโดยทีมงานเรา และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของ  Good Idea Interior Co.,Ltd ห้ามคัดลอกนำไปแอบอ้างโดยเด็จขาด

* งานผลเรา100% ไม่มีภาพจากอินเตอร์เน็ตมาแอบอ้าง ปะปนให้สับสน*

ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef-7
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef-6
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef-13
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef-19
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef-20
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef-21
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef-23
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef-25
ตกแต่งภายใน-ร้าน-billion-beef

Previous project

Next project

Good Idea Interior : Commercial Portfolio

ภาพผลงานทุกภาพ ผลิตขึ้นโดยทีมงานเรา และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของ  Good Idea Interior Co.,Ltd ห้ามคัดลอกนำไปแอบอ้างโดยเด็ดขาด

bottom of page