top of page
ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมสยามแกรนด์
ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมสยามแกรนด์
ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมสยามแกรนด์
ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมสยามแกรนด์

HOTEL INTERIORS

รับเหมา ออกแบบตกแต่งภายใน โรงแรม

SIAM

GRAND

HOTEL

งานตกแต่งภายใน โรงแรม ที่ใหญ่ที่สุดในอุดรธานีลูกค้าต่อเนื่อง จากงานที่ Good Idea Interior Design เคยตกแต่งบ้านให้ที่ จ.ขอนแก่น ได้ไว้วางใจเรียก

ใช้บริการอีกครั้ง งานนี้ Good Idea Interior Design รับหน้าที่ เป็นผู้ออกแบบ งานตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน ผนังตกแต่ง ภายในโรงแรม ในพื้นที่ส่วนกลางที่ ดัดแปลงจากลานจอดรถชั้นใต้ดิน เปลี่ยนให้เป็น ห้องจัดเลี้ยง และ ร้านอาหาร ห้องประชุม ออกแบบให้เข้ากับ ดีไซด์เดิมที่ ออกแบบ Lobby ไว้แล้ว

WHAT

HOTEL PROJECT

WHERE

Udon

WHEN

August 2016

ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมสยามแกรนด์
ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมสยามแกรนด์
ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมสยามแกรนด์
ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมสยามแกรนด์
ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมสยามแกรนด์
ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมสยามแกรนด์
ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมสยามแกรนด์
ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมสยามแกรนด์
ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมสยามแกรนด์

Previous project

Next project

Good Idea Interior : Commercial Portfolio

ภาพผลงานทุกภาพ ผลิตขึ้นโดยทีมงานเรา และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของ  Good Idea Interior Co.,Ltd ห้ามคัดลอกนำไปแอบอ้างโดยเด็ดขาด

bottom of page