top of page
ตกแต่งภายใน มติชน Studio 3
ตกแต่งภายใน มติชน Studio 1
ตกแต่งภายใน มติชน Studio 4

มติชน

STUDIO

งานตกแต่งภายใน ห้องข่าว Studio มติชน อีกหนึ่งงานที่น่าสนใจ เป็นงานที่สนุกมากๆ กับการเรียนรู้ และ ตอบโจทย์ ลูกค้า ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก ของ มัณฑนากร ที่ดี ในการศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหาพื้นที่ แล้ว ตอบโจทย์ พร้อมกับ ออกแบบเพื่อ นำรูปแบบที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกประเภทการใช้งานพื้นที่

WHAT

STUDIO PROJECT

WHERE

มติชน

WHEN

​November 2016

ตกแต่งภายใน-มติชน-Studio-6
ตกแต่งภายใน-มติชน-Studio-7
ตกแต่งภายใน-มติชน-Studio-5
ตกแต่งภายใน-มติชน-Studio-2
ตกแต่งภายใน-มติชน-Studio-3
ตกแต่งภายใน-มติชน-Studio-1
ตกแต่งภายใน-มติชน-Studio-4

Previous project

Next project

Good Idea Interior : Commercial Portfolio

ภาพผลงานทุกภาพ ผลิตขึ้นโดยทีมงานเรา และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของ  Good Idea Interior Co.,Ltd ห้ามคัดลอกนำไปแอบอ้างโดยเด็ดขาด

bottom of page