DANCE ACADEMY

INTERIORS

ตกแต่งภายโรงเรียนสอนเต้น

ON AIR

Academy

สถาบันสอน เต้น จากบริษัท ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ จากเกาหลี Jin Corporation ได้เข้ามาเปิดในไทย โดย Good Idea Interior ได้รับเลือกให้เป็น ผู้รับเหมา ออกแบบตกแต่งภายใน โรงเรียนสอนเต้น งานนี้ นอกจากต้องตกแต่งให้สวยแล้ว เราต้อง ประสานงาน กับ Sound Engineer เพื่อออกแบบ "ห้องเก็บเสียง" เพื่อให้เหมาะกับการเป็น Studio สอนเต้นโดยเฉพาะ

WHAT

DANCE ACADEMY PROJECT

WHERE

SUKHUMVIT 55

WHEN

​November 2016

บทสัมภาษณ์ ลูกค้า ผู้ใช้ บริการ Good Idea Interior

ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-15
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-10
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-14
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-16
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-11
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-19
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-12
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-6
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-1
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-13
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-9
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-2
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-3
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-8
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-7
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-17
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-20
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-18
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-4
ตกแต่งภายใน-โรงเรียน-สอนเต้น-On-air-5

Previous project

Next project

Good Idea Interior : Commercial Portfolio

ภาพผลงานทุกภาพ ผลิตขึ้นโดยทีมงานเรา และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของ  Good Idea Interior Co.,Ltd ห้ามคัดลอกนำไปแอบอ้างโดยเด็ดขาด